top of page

פרויקטים  >  מרחב עירוני

שכונת מגורים מזרחית, רהט

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב | 2019

במסגרת התוכנית מקודמת שכונת מגורים של כ-500 יח"ד בחלקה הצפון-מזרחי של העיר רהט, בשטח של כ-300 דונם. השכונה מיועדת להסדרת משפחות המתגוררות בפזורה מחוץ לתחומי העיר.

 

בשטח התוכנית מתאחד היובל הצפוני של נחל שובל עם נחל שובל וממזרח אליה ימוקם אזור התעשייה והתעסוקה החדש של רהט.

 

במסגרתה התוכנית מקודם קמפוס מבני ציבור הנותן מענה לצרכי אוכלוסיית כלל העיר רהט ואוכלוסיית השכונה גם כן. התוכנית תתחבר למחלף דבירה בצפון ותכלול תכנון של כביש מתארי המחבר את העיר בציר צפון-דרום.

 

התכנית מקודמת עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, העבודה כוללת עריכת מסמכי התכנית, הכנת נספח בינוי, הכנת פרוגרמה למבני ציבור וניהול צוות יועצים רב תחומי.

bottom of page