top of page

משרד לרמן בן-שושן

משרד לרמן בן-שושן, פועל משנת 2012 ובראשו עומדים המתכנן גדעון לרמן ואדר’ הנוף, המתכננת והמעצבת העירונית מיכל בן-שושן. משרדנו מתבסס על תפיסת עולם רב תחומית וחוצת דיסיפלינות תכנוניות, הבאה לידי ביטוי באמצעות תחומי העיסוק של העומדים בראשו ושל עובדיו, הבאים מתחומי התכנון העירוני והאזורי, העיצוב העירוני, אדריכלות הנוף והאדריכלות, התכנון הסביבתי, תכנון התשתיות, מערכות התחבורה העירוניות ועוד. תפיסת עולם זו מקודמת על ידי ראשי המשרד, הן בפרקטיקה המקצועית והן באקדמיה.המשרד עוסק בגיבוש מדיניות וביטוייה באופן מרחבי - בתכניות אב ובתכנון סטטוטורי, ברמות התכנון השונות. משרדנו מתמחה בהכנת תכניות בקנה מידה ארצי, מחוזי ומקומי, בעל נסיון עשיר והכרות מעמיקה של תחום הפיתוח במגזר העירוני והכפרי, ברמות התכנון השונות, הכולל עריכת תכניות מתאר ותכניות כוללניות למועצות אזוריות וליישובים, לצד תכנון מפורט במרחב העירוני והכפרי, התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ומערכות תחבורה עירוניות, ותכנון שטחים פתוחים ונוף, החל מהרמה העירונית והישובית ועד תכנון אזורי ונופי לחבלי ארץ נרחבים ולאגני ניקוז.

 

  • תכניות מתאר כוללניות במרחב העירוני – ברשויות המקומיות אופקים, קרית טבעון, מג'ד אל כרום

  • תכניות מתאר כוללניות במרחב הכפרי – במועצות האזוריות בני שמעון, יואב, רמת הנגב.

  • תכניות מקומיות מפורטות במגזר הכפרי והעירוני, העוסקות במרחב המגורים ובהתחדשות עירונית, מבני ציבור, אזורי תעשייה, תעסוקה ופיתוח כלכלי.

  • תכנון המרחב הציבורי העירוני וכן בממשק מערכות עירוניות ומערכות תחבורה – תכניות אב לאופניים, למערכות תחבורה המונית כגון הרכבת הקלה, נתיבי תחבורה ציבורית והממשקים ביניהם.

  • תכנון עבור המגזר הבדואי, בפרויקטי הסדרה במקום ובפיתוח שכונות מגורים עירוניות, המותאנות למאפייני הקהילה המקומית – סעווה, אבו-תלול, תל-שבע, חשאם-זאנה ורהט.

  • תכנון וניהול שטחים פתוחים בקנה מידה אזורי – גיבוש המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות אזוריות, תכניות אב לשטחים פתוחים במועצות אזוריות, תכניות לשמורות טבע וחניוני לילה בשטחים הפתוחים.

  • תכניות אב חדשניות לתכנון וניהול אגני הנחלים – הנחלים שורק-לכיש, נחל צין, נחל הקישון ונחל ציפורי.

  • מדיניות תכנון לאומית ועריכת תכניות מתאר ארציות

  • תכנון מתקני תשתית - מתקני התפלה, שדות תעופה ומנחתים, מתקנים בתחום משק הגז, כרייה וחציבה, תחנות כוח, מתקני טיפול וטיהור שפכים, דרכים ומחלפים. 

כחלק מתפיסת העולם של המשרד, רבים מתהליכי התכנון מלווים בשיתוף הציבור המותאם לאופי הפרויקט ולתכניו, במטרה לקדם את מעורבות הציבור ולעודדו לנטילת אחריות על עיצוב הסביבה בה הוא חי.

כמו כן מתאפיינת עבודת המשרד בתקשורת ישירה ופורה עם בעלי עניין - גורמים מקצועיים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים וארגוני החברה האזרחית - הארציים והמקומיים, לטובת תהליך תכנוני מתואם ותוצר תכנוני מיטבי.

לצפיה בפרופיל המשרד היכנסו ללינק

cv gidi

אדר' נוף מיכל בן-שושן | אדריכלות נוף, תכנון ועיצוב עירוני ואזורי

מראשי משרד לרמן – בן-שושן, בשותפות עם המתכנן גדעון לרמן.

בוגרת המסלול לאדריכלות נוף בטכניון, המסלול לעיצוב עירוני בבצלאל והמסלול לתכנון, חברה וסביבה באוניברסיטת תל-אביב. 

בעלת נסיון רב בתכנון, ריכוז, הובלה וקידום של פרויקטים רחבי היקף וניהול צוותי תכנון רב תחומיים.

מתמחה בתכנון במרחב הכפרי והעירוני, תכנון יישובים ושטחים פתוחים במגוון קני מידה, החל מתכנון מפורט ועד תכניות מתאריות ליישובים, מועצות אזוריות וחבלי ארץ.

WhatsApp Image 2020-10-07 at 14.51.34.jp

מתכנן גדעון לרמן

מתכנן עירוני, בעל נסיון עשיר בתכנון, המתמחה בניהול ובהובלת צוותים רב תחומיים 
בתחומי התכנון העירוני והאזורי, גיבוש מדיניות תכנון בנושאים השונים, תכנון תשתיות ומערכות תחבורה.

בין תחומי התמחותו ניתן למנות תכנון עירוני, גיבוש מדיניות בתחומי התכנון השונים, תכנון שטחים פתוחים ברמה ארצית ואזורית, תכנון מערכות תחבורה עירוניות ושילובן במרקם העירוני.  

%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99_edited.jpg
cv michal
bottom of page