top of page

פרויקטים  >  מרחב עירוני

שכונת חורשת האקליפטוס, אופקים

הוזמן ע"י רשות מקרקעי ישראל ועיריית אופקים | 2015 

תכנית המתאר הכוללנית לעיר אופקים מתווה התפתחות של העיר לכיוון מזרח, באופן שהפארק הנמצא כיום בשולי העיר יהיה ממוקם במרכזה, ומעבר לפארק יוקם מרקם מגורים חדש.

 

השכונה מתוכננת בסמוך לפארק, במרכז העיר העתידית אשר יקשר בין שכונותיה החדשות לשכונות הותיקות.

 

בשל מיקומה ירוכזו בשכונה מוסדות ציבור כלל עירוניים כגון בית ספר יסודי ועל יסודי, אצטדיון עירוני, מתנ"ס, היכל ספורט ועוד.

 

השכונה מתוכננת לפי עקרונות של עירוב שימושים, בניה מרקמית ועידוד הליכתיות, זאת במטרה להקים שכונה הנהנית מאיכויות עירוניות גבוהות, בסמוך לשימושים ציבוריים ובסמוך לפארק העירוני.

bottom of page