top of page

פרויקטים  >  מרחב עירוני

שכונת אלכותר, רהט

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב | 2019

במסגרת התכנית מקודמת שכונת מגורים בצפון העיר רהט המיועדת להסדרת משפחת אלעוקבי המתגוררות בפזורה מחוץ לתחומי העיר ותיתן מענה לצרכי הריבוי הטבעי שלה. מגרשי המגורים מתוכננים במבננים סביב חצר פנימית משותפת בה ישולבו שירותי ציבור למתחם כדוגמת מתחם אירוח מסורתי-משפחתי ("שיג") בכניסה לכל מבנן וגני ילדים או מעונות יום במרכז.

במסגרת התוכנית מקודמות כ-1,100 יח"ד, כ-42,000 מ"ר מבני ציבור וכ-21,000 מ"ר למסחר ותעסוקה. סה"כ שטח התוכנית הוא כ-500 דונם.

השכונה כוללת מרכז שכונתי עם מוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה שיהווה את הלב הפעיל של האזור. בקרבתו ממוקמים שטחים ציבוריים המיועדים לבתי ספר בקרבת יובל של נחל שובל שגדותיו יפותחו לשטחי ציבור פתוחים לטובת הציבור הרחב.

 

השכונה תקושר למחלף דבירה בסמיכות לכביש 6 ותהווה את "שער העיר" מכיוון צפון מזרח. לאורך ציר הכניסה לעיר מוצע בינוי מגורים אינטנסיבי המלווה בחזית מסחרית.

 

שלד התכנית מתבסס על היררכיה של מערכת דרכים המחברת את התכנון המוצע לשכונה הקיימות מסמיכות מדרום ויוצרת נגישות טובה לתחבורה ציבורית.

 

התכנית מקודמת עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, העבודה כוללת עריכת מסמכי התכנית, הכנת נספח הבינוי, הכנת פרוגרמה למבני ציבור וניהול צוות יועצים רב תחומי.

 

התוכנית לוותה בתהליך שיתוף ציבור מול אוכלוסיית היעד לשכונה.

bottom of page