top of page

פרויקטים  >  מרחב עירוני

תכנית אב לוואדי צופים 

הוזמן ע"י צוות תכנית אב לתחבורה | 2017 

תכנית זו מציגה עיצוב מחדש של מערך התנועה המקומי, היומיומי, תוך התייחסות לקשרים התפקודיים בין ובתוך השכונות ומוקדי הפעילות במרחב, ובראייה רחבה של שלד התחבורה הקיים והמתוכנן באזור. כמו כן התוכנית מתייחסת אל הקישוריות והסנכרון הפיסי והתפקודי בין מערך התנועה הארצי, האזורי והמקומי כך שיתפתח מערך תנועה אינטגרטיבי מיטבי.

 

מעבר להזדמנות לספק שירות תחבורה מיטבי לתושבים, שיפור המערך המקומי מביא לשיפור בתפקוד המרחב בכל רמות הפיתוח- במקומי במקומי ובארצי. 

 

לצד היבטים הקשורים לתנועה במרחב כגון קידום הליכות, יצירת אלטרנטיבות לרכב הפרטי וחיזוק התחבורה הציבורית, הפרויקט מהווה הזדמנות לשדרוג המרחב הציבורי, פיתוח וטיפוח הרקמה העירונית, חיזוק מערך הטבע העירוני המקומי והמטרופוליני (ועוד...), תוך הבנת הצרכים הייחודיים של משתמשי המרחב השונים.

bottom of page