top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית שער הנגב

מנהל התכנון ומועצה אזורית שער הנגב | 2021

מ.א. שער הנגב ממוקמת בצפון הנגב המערבי ומשתרעת על פני כ-180,000 דונם. במועצה כ-9,300 תושבים המתגוררים ב-10 קיבוצים, מושב וכפר עולים. בעשור האחרון צמחה אוכלוסיית המועצה בכ-70%. שטחי המועצה עוטפים את העיר שדרות, וגובלים ברצועת עזה ממערב. מצפון, מזרח ודרום שטחי מועצות אזוריות שכנות. חלקה המערבי של המועצה נמצא בתחום עוטף עזה.

 

סוגיות התכנון כוללות מגוון היבטים: פרישת מערך השירותים הציבוריים ברחבי המועצה ותפקיד היישוב המיוחד איבים, פיתוח לב המועצה, המנועים הכלכליים של המועצה: קידום פארק ארזים והתחדשות אזורי התעשיה, פיתוח חקלאי ופיתוח מערך תיירותי, הצימוח הדמוגרפי במועצה, היבטים בטחוניים בתכנון ועוד.

bottom of page