top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תכנית מפורטת חי בר יטבתה 

רשות הטבע והגנים | 2020 - 2016

תכנון פיסי, נופי, סביבתי וסטטוטורי לחי בר יטבתה, שמורת טבע ייחודית בערבה הדרומית החולשת על פני כ 32- קמ”ר.

 

בשמורה מצויים בתי גידול מדבריים ובעלי חיים מדבריים שנזכרו במקרא ונכחדו מנופי הארץ כגון פרא, ראם לבן וראם סהרה, ערוד, קרקל וכן טורפים, זוחלים ודורסים למיניהם.

נקודת המוצא לתכנון הינה בחינה אזורית כוללת ומעמיקה בתחומי הנוף, האקולוגיה, התיירות, הפנאי והנופש. מתוך לימוד מעמיק של השטח תוכן תכנית במהלכה יגובש חזון ארוך טווח לחי בר המושתת על מורשת שמירת הטבע בארץ ישראל וסיפור השבת בעלי חיים אל הטבע.

בין מתקני השמורה ישנו חניון לילה הפונה לקהלי יעד שונים אשר יורחב, ישודרג ויותאם לסטנדרטים גבוהים. התכנית הוזמנה ע"י רשות הטבע והגנים.

bottom of page