top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תוכנית לנאת עין גדי

רשות הטבע והגנים | 2020

שמורת עין גדי ממוקדמת במרכז מדבר יהודה ומשתרעת לאורך מצוק ההעתקים הסמוך לים המלח ובצמוד לקיבוץ עין גדי. בתחומה עוברים נחל דוד ונחל ערוגות. השמורה מקיימת מערכת אקולוגית ייחודית, משמרת נופי תרבות הטרוגניים ומושכת מבקרים רבים.

 

רגישותו הגבוהה של האזור והשינויים שזה עובר בשנים האחרונות מצריכים התבוננות מחודשת על תכנון וניהול המרחב. בשל כך, יזמה רשות הטבע והגנים את התוכנית הנוכחית להרחבת גבולות השמורה, הסדרת ייעודי הקרקע ומוקדי הפיתוח, כבסיס לניהול וממשק מבקרים המתבסס על שיקולי שמירת טבע, כמו גם שיפור חווית הביקור.

התוכנית מסדירה את מבואת נחל ערוגות ומבואת בית הכנסת העתיק כמוקדי פיתוח לקליטת קהל, מאפיינת את תפקודי המרחב הטייליים והאקולוגים והממשקים בין אלה, ומסדירה את מערך התנועה בין מוקדי הפיתוח לשבילי הטיול, כביש 90 וקיבוץ עין גדי

bottom of page