top of page

פרויקטים  >  תשתיות

תכנית מפורטת לפארק תעשיות מחזור ואנרגיה מתחדשת באתר דודאים

מועצה אזורית בני שמעון | 2017 

עריכת תכנית מפורטת לפארק תעשיות מחזור ואנרגיה מתחדשת, אשר מאפשר פיתוח והקמת מכלול מתקנים כדוגמת תחנת כח, מתקני ביו-גז, מתקן גזיפיקציה, מתקן RDF ועוד.

 

הפארק ייתן מענה לצרכים ההולכים וגדלים למציאת פתרונות מחזור לחומרים שכיום לא ניתן להם מענה (פסולת אורגנית יבשה לסוגיה אשר מובלת היום להטמנה) בהיקפים הנדרשים מתוך תחזיות.

 

העבודה כוללת בין היתר הכנת פרוגרמה מפורטת למתקני האתר, תכנון פיזי, תכנון סטטוטורי, גיבוש חלופת תכנון, הכנת מסמכי תכנית וליווי סטטוטורי.

bottom of page