top of page

פרויקטים  >  התחדשות עירונית

מתחמי עליית הנוער צפון ועליית הנוער הפועל הצעיר, גבעתיים

הרשות להתחדשות עירונית ועיריית גבעתיים | 2023

עריכת תכניות מפורטות להתחדשות שני מתחמים בצפון-מערב גבעתיים. המתחמים בשטח כולל של כ-26 דונם עם כ-220 יחידות דיור. התכניות ממוקמות בלב המטרופולין, במשולש הגבולות - גבעתיים, תל אביב, רמת גן. המתחמים סמוכים לאזורי תעסוקה ומסחר מטרופוליניים, ומערך תחבורה ציבורית רחב ונגיש הנמצא בשלבי תכנון מתקדמים.

 

לצד ההזדמנות המטרופולינית, המתחמים הם חלק משכונת מגורים וותיקה ושקטה, והם חלק מהסיפור ההיסטורי של הקמת גבעתיים (שכונות בורוכב וקרית יוסף). מרכיבים שונים במרחב מוגדרים לשימור – מבנים, עצים, נוף רחוב בורכוב ועוד.

 

האוכלוסייה במתחמים חזקה (סוציו-אקונומי 9) ומתאפיינת במשקי בית קטנים וריבוי דירות קטנות. הפרויקט עוסק בהתחדשות המרקם הקיים על ידי פיתוח חזית עירונית אינטנסיבית מעורבת שימושים לאורך רחוב עליית הנוער (שילוב בנייה מרקמית ומגדלית) תוך הרחבה של השלד הציבורי המקומי והעירוני ע"י תוספת משמעותית של מוסדות ציבור ושצ"פים.

bottom of page