top of page

תכנית התחדשות עירונית למתחם במרכז העיר חדרה

הוזמן ע"י עיריית חדרה | תחילת עבודה 2019 

המתחם המיועד לתכנון הינו מתחם בשטח של 30.5 דונם במרכז העיר חדרה. המתחם כולל את גן הבנים, הספרייה העירונית, מבני מגורים, מסחר ותעסוקה. מטרת התכנית היא לחולל שינוי משמעותי בלב העיר ע"י הפיכת המתחם ל 'לב הפועם' של העיר. שלד התכנית מתבסס על חיזוק המרחב הציבורי הפתוח, המוקדים העירוניים והקשרים ביניהם ויצירת פתרונות חנייה עירוניים. התכנית להתחדשות עירונית למתחם מציעה תוספת למגורים, מסחר ותעסוקה, וחיזוק השטחים והצירים הירוקים בתוך המתחם. במתחם קיימים היום 128 יח"ד, התכנית להתחדשות עירונית מציעה כ-1200 יח"ד, שילוב של בנייה למגורים עם חזיתות מסחריות ויצירת מגוון רחב של יחידות דיור שימשכו אוכלוסייה מגוונת.

הדמיות: Olin

12/16
2
09/16
1
10/15
3

סטטוס: גיבוש חלופה נבחרת

היקפי בנייה:

  • יחידות דיור מוצעות: כ- 1000 

  • מבני ציבור: כ-5,000 מ"ר

  • מסחר: כ-9,000 מ"ר

  • תעסוקה: כ-6,000

העבודה נעשית בשיתוף עם ניבה ואריאל אבירם אדריכלים​

bottom of page