top of page

מהיר לעיר | נתיבי תחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב  

הוזמן ע"י נתיבי איילון | 2018 ואילך

המשרד מספק שירותי ייעוץ סטטוטורי רוחבי לפרויקט 'מהיר לעיר' ב- 17 רשויות במרכז הארץ.

פרויקט 'מהיר לעיר', שמוביל משרד התחבורה באמצעות חברת 'נתיבי איילון', הוא פרויקט מקיף לשדרוג מערך התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב שנועד להציב סטנדרט חדש לתחבורה הציבורית.

הפרויקט ייצור רשת מטרופולינית רציפה, יעילה ונוחה של צירי העדפה לתחבורה ציבורית בראייה רחבה, הכוללת נתיבי תחבורה ציבורית עם העדפה ברמזורים, סלילת שבילי אופנים, שדרוג המרחב העירוני וסביבת התחנות ושדרוג השירות בתחבורה הציבורית – לרבות העלאת התדירות וקווים חדשים.

מיקום: מטרופולין תל אביב

bottom of page